VIỆC LÀM HOẠCH ĐỊNH - DỰ ÁN ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT


Tuyển dụng quản lý dự án: Khám phá cơ hội trở thành nhân viên quản lý dự án

Quản lý dự án là quá trình áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật để thực hiện các hoạt động trong một dự án. Nó nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu trong phạm vi giới hạn về thời gian, chi phí và nguồn lực. Các doanh nghiệp thường tuyển dụng quản lý dự án đáp ứng đủ trình độ chuyên môn kinh nghiệm cần thiết. Để hiểu cụ thể về những yêu cầu trong việc làm quản lý dự án, mời bạn cùng tôi theo dõi hết bài viết sau đây.

1. Tuyển dụng quản lý dự án: Vị trí này quan trọng thế nào?

1.1 Tầm quan trọng khi tuyển dụng quản lý dự án 

Vị trí quản lý dự án hay còn gọi là Project Manager, đóng vai tròđảm bảo sự thành công của một dự án. Các doanh nghiệp thường tuyển dụng quản lý dự án để lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và kết thúc công việc hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và đạt được các mục tiêu đã đề ra. Tầm quan trọng của vị trí quản lý dự án được thể hiện ở các khía cạnh sau:

Đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ, ngân sách và chất lượng

Quản lý dự án giúp lập kế hoạch chi tiết cho dự án, xác định các nguồn lực cần thiết, phân bổ công việc hợp lý, giám sát tiến độ thực hiện và xử lý các vấn đề phát sinh. Nhờ đó, dự án được hoàn thành đúng tiến độ, đúng ngân sách và chất lượng.

Tối đa hóa lợi ích của dự án

Quản lý dự án giúp xác định mục tiêu và yêu cầu của dự án. Sau đó họ phân tích các rủi ro và cơ hội để thực hiện những biện pháp kiểm soát rủi ro, tối ưu hóa lợi ích của dự án.

Thúc đẩy sự hợp tác và phối hợp giữa các bên liên quan

Quản lý dự án giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các bên liên quan và giải quyết các xung đột. Từ đó thúc đẩy sự hợp tác và phối hợp giữa các bên.

Nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc

Quản lý dự án áp dụng các phương pháp và công cụ quản lý hiện đại, giúp nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc của nhóm dự án. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp ngày càng cạnh tranh gay gắt để tồn tại và phát triển. Do đó, tuyển dụng quản lý dự án có năng lực là vô cùng quan trọng và cấp bách. Vì thế mà vị trí quản lý dự án có nhiều tiềm năng phát triển. 

1.2 Vai trò quan trọng của giám đốc dự án trong doanh nghiệp 

Giám đốc dự án là người chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình thực hiện dự án

Giám đốc dự án, còn có tên tiếng Anh là Project Manager. Đây là vị trí chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình triển khai dự án, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Họ là người lãnh đạo, điều phối và quản lý các hoạt động, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, ngân sách và chất lượng. Vai trò quan trọng của giám đốc dự án trong doanh nghiệp được thể hiện ở những điểm sau:

Lãnh đạo và điều phối dự án

Giám đốc dự án là người đứng đầu dự án, có nhiệm vụ lãnh đạo, điều phối và quản lý các hoạt động. Đương nhiên bao gồm trách nhiệm đưa ra các quyết định quan trọng và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đảm bảo tiến độ dự án

Giám đốc dự án cần đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ bằng cách lập kế hoạch chi tiết, phân bổ công việc hợp lý và giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện.

Đảm bảo ngân sách dự án

Giám đốc dự án cũng phải đáp ứng yêu cầu là dự án được hoàn thành trong giới hạn ngân sách đã được phê duyệt. Vì vậy họ cần lập kế hoạch ngân sách chi tiết, giám sát chi tiêu của dự án và đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí.

Đảm bảo chất lượng dự án

Giám đốc dự án cần đảm bảo dự án được hoàn thành với chất lượng cao. Nên họ phải hiểu và xác định các tiêu chí chất lượng của dự án. Từ đó giám sát quá trình thực hiện và đảm bảo dự án đáp ứng các tiêu chí chất lượng đã được đề ra.

Quản lý rủi ro dự án

Giám đốc dự án cần quản lý và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể xảy ra. Họ cần xác định và lập kế hoạch ứng phó với rủi ro để có cách phòng tránh nếu không may xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên liên quan

Giám đốc dự án cần thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên liên quan của dự án, bao gồm các thành viên trong nhóm dự án, khách hàng, nhà cung cấp,... Họ phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các bên liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hợp tác.

1.3 Đặc điểm của công việc quản lý dự án 

Quản lý dự án là một công việc mang tính chất đa dạng và phức tạp. Nó đòi hỏi người quản lý phải có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn. Dưới đây là một số đặc điểm chính của công việc quản lý dự án:

 • Tính phức tạp: Mỗi dự án đều có những mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, nguồn lực và rủi ro khác nhau, do đó, công việc quản lý dự án cũng đòi hỏi phải có sự phức tạp tương ứng. Người quản lý dự án cần phải có khả năng phân tích, đánh giá và đưa ra các quyết định phù hợp với từng tình huống cụ thể.

 • Tính đa dạng: Các dự án có thể thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ xây dựng, công nghệ thông tin, sản xuất, marketing,... Do đó, người quản lý dự án cần có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực liên quan đến dự án mà mình phụ trách.

 • Tính tạm thời: Dự án là một công việc mang tính chất tạm thời, có thời hạn bắt đầu và kết thúc. Do đó, người quản lý dự án cần phải có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và giám sát dự án một cách hiệu quả trong thời gian ngắn.

 • Tính sáng tạo: Trong quá trình thực hiện dự án, người quản lý dự án cần phải có khả năng sáng tạo để giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn, ngân sách và chất lượng.

2. Cơ hội việc làm quản lý dự án 

Đây là một ngành có nhu cầu nhân lực khá cao 

2.1 Các vị trí phổ biến trong lĩnh vực quản lý dự án 

Lĩnh vực quản lý dự án khá rộng lớn nên cần nhiều nhân lực với trình độ, kinh nghiệm khác nhau, từ các vị trí cấp cao như giám đốc dự án đến các vị trí cấp thấp hơn là trợ lý dự án. Mỗi vị trí đều có những yêu cầu và trách nhiệm khác nhau. Dưới đây là một số vị trí phổ biến trong lĩnh vực quản lý dự án:

Giám đốc dự án (Project Manager)

Người chịu trách nhiệm tổng thể về một dự án, bao gồm lập kế hoạch, triển khai, giám sát và kiểm soát. Họ phải có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về quản lý dự án, cũng như khả năng lãnh đạo và giao tiếp hiệu quả.

Trợ lý dự án (Project Assistant)

Trợ lý dự án hỗ trợ giám đốc dự án trong các nhiệm vụ hàng ngày, chẳng hạn như lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, chuẩn bị báo cáo và giải quyết vấn đề. Họ thường có ít kinh nghiệm hơn giám đốc dự án, nhưng phải có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Kỹ sư dự án (Project Engineer)

Chịu trách nhiệm về các khía cạnh kỹ thuật của một dự án. Họ có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như xây dựng, kỹ thuật điện, kỹ thuật phần mềm,...

Quản lý rủi ro dự án (Project Risk Manager)

Chịu trách nhiệm xác định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro trong một dự án. Họ phải có kiến thức, kinh nghiệm về các kỹ thuật quản lý rủi ro.

Quản lý chất lượng dự án (Project Quality Manager)

Chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của dự án đáp ứng các yêu cầu chất lượng đã đặt ra. Họ phải có kiến thức và kinh nghiệm về các kỹ thuật quản lý chất lượng. 

Ngoài ra, trong lĩnh vực quản lý dự án còn có các vị trí khác như chuyên viên lập kế hoạch dự án, chuyên viên phân tích dự án, chuyên viên tài chính dự án, chuyên viên marketing dự án,...

2.2 Nơi có thể tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp quản lý dự án 

Có nhiều nơi để tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp quản lý dự án. Ví dụ như các trang web uy tín như Jobsnew, CareerBuilder, VietnamWorks,... Những trang web này thường có nhiều vị trí quản lý dự án đang đăng tuyển. Bạn có thể tìm kiếm theo vị trí, ngành nghề, khu vực,... để tìm được những cơ hội phù hợp với mình.

Bạn có thể tìm việc khi đến tham dự các hội nghị và sự kiện chuyên ngành. Tại các sự kiện này, bạn có thể gặp gỡ các nhà tuyển dụng và trao đổi trực tiếp về các vị trí tuyển dụng. Ngoài ra, chúng ta cũng tìm được cơ hội tại các mạng lưới nghề nghiệp như tham gia các hội nhóm Facebook, LinkedIn,... Biết đâu bạn sẽ kết nối được với các chuyên gia trong ngành quản lý dự án.

Tôi còn muốn cung cấp thêm một gợi ý. Tại các công ty tư vấn quản lý dự án thường cung cấp các dịch vụ cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Bạn có thể tìm kiếm tại các công ty này để làm việc trong các dự án đa dạng. Ngoài ra, bạn còn cơ cơ hội tìm việc thông qua các mối quan hệ cá nhân. Nếu bạn có bạn bè, người thân đang làm việc trong ngành quản lý dự án thì nên tận dụng và nhờ họ giới thiệu việc làm.

3. Yêu cầu và kỹ năng quan trọng 

Trau dồi chuyên môn giúp nhà quản lý dự án thành công trong sự nghiệp

3.1 Yêu cầu cơ bản cho các vị trí quản lý dự án 

Quản lý dự án là một lĩnh vực rộng lớn và phức tạp, đòi hỏi người làm quản lý phải có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đa dạng. Dưới đây là những yêu cầu cơ bản:

 • Thông thường, các nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu ứng viên có bằng cử nhân chuyên ngành quản lý dự án hoặc các ngành có liên quan. Chẳng hạn như: quản lý kinh doanh, công nghệ thông tin, kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc,...

 • Kiến thức về quản lý dự án: Đây là nền tảng quan trọng của một nhà quản lý dự án. Các kiến thức ấy bao gồm các nguyên tắc, phương pháp, kỹ thuật và công cụ quản lý dự án.

 • Khả năng quản lý: Chúng ta cần những kỹ năng quản lý cơ bản như lập kế hoạch, tổ chức, phân công công việc, giám sát, kiểm soát chi phí,... Những điều này giúp họ đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ, chi phí và chất lượng.

Ngoài những yêu cầu cơ bản trên, một số vị trí quản lý dự án còn yêu cầu thêm các chứng chỉ chuyên môn. Chẳng hạn như chứng chỉ PMP (Project Management Professional) của Viện Quản lý Dự án Quốc tế (PMI).

3.2 Kỹ năng chuyên môn cần thiết để thành công trong lĩnh vực này 

Ở lĩnh vực nào thì cũng sẽ có những yêu cầu cơ bản cùng kỹ năng chuyên môn cần thiết. Khi tuyển dụng quản lý dự án cũng vậy. Các công ty, doanh nghiệp rất mong muốn tìm kiếm ứng viên sở hữu những kỹ năng chuyên môn cần thiết như sau:

 • Kỹ năng quản lý rủi ro: Giúp nhà quản lý dự đoán và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến dự án.

 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán: Giúp nhà quản lý dự án giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan, giải quyết mâu thuẫn và đạt được thỏa thuận.

 • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ: Giúp nhà quản lý dự án xây dựng và dẫn dắt, truyền cảm hứng và động lực cho đội ngũ nhân viên thực hiện dự án thành công, 

Ngoài ra, nhà quản lý dự án cũng cần có các kỹ năng mềm khác như: tư duy phản biện để đánh giá tình hình và đưa quyết định sáng suốt, giải quyết vấn đề để xử lý rắc rối phát sinh, khả năng thích nghi để linh hoạt trong việc thay đổi kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế. 

3.3 Phương pháp phát triển kỹ năng chuyên môn 

Để phát triển kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực này, có thể áp dụng một số phương pháp sau:

Tham gia các khóa đào tạo, chứng chỉ về quản lý dự án

Đây là phương pháp hiệu quả nhất để trang bị cho bản thân những kiến thức và kỹ năng quản lý dự án cần thiết. Các khóa đào tạo, chứng chỉ về quản lý dự án thường được cung cấp bởi các tổ chức uy tín như Viện Quản lý Dự án Hoa Kỳ (PMI), Hiệp hội Quản lý Dự án Quốc tế (IPMA),...

Tự học qua sách báo, tài liệu, khóa học online

Nếu không có điều kiện tham gia các khóa đào tạo, chứng chỉ, bạn có thể tự học qua sách báo, tài liệu, khóa học online. Hiện nay có rất nhiều nguồn tài liệu chất lượng về quản lý dự án có thể giúp bạn nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình.

Tham gia các hội thảo, workshop, diễn đàn về quản lý dự án

Tham gia các hội thảo, workshop, diễn đàn về quản lý dự án là cách tuyệt vời để học hỏi kinh nghiệm từ các nhà quản lý dự án có kinh nghiệm. Tại đây, bạn có thể lắng nghe các bài chia sẻ, thảo luận về các chủ đề liên quan đến quản lý dự án, đồng thời gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các nhà quản lý dự án khác.

Tham gia các dự án thực tế

Tham gia các dự án thực tế là cách tốt nhất để áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế. Khi tham gia dự án, bạn sẽ có cơ hội thực hành các kỹ năng quản lý dự án, đồng thời học hỏi từ những người đi trước.

Liên tục cập nhật kiến thức và xu hướng mới

Lĩnh vực quản lý dự án luôn phát triển và thay đổi, vì vậy bạn cần liên tục cập nhật kiến thức và xu hướng mới để không bị tụt hậu. Bạn có thể cập nhật kiến thức qua các phương pháp như đọc sách báo, tham gia các khóa đào tạo, hội thảo, workshop,...

4. Nguồn tìm kiếm việc làm quản lý dự án

Jobsnew là nền tảng tuyển dụng việc làm trực tuyến uy tín tại Việt Nam

Người lao động có thể tìm kiếm thông tin tuyển dụng quản lý dự án trên trang web Jobsnew.vn. Theo tôi đánh giá thì đây là một website tuyển dụng - tìm việc uy tín chất lượng. Các bạn sẽ được hỗ trợ tư vấn và giải đáp tận tình những thắc mắc liên quan đến tuyển dụng và tìm việc. Vì vậy đây sẽ là địa chỉ bạn có thể cân nhắc lựa chọn. Để tìm việc và ứng tuyển tại Jobsnew, chúng ta có thể thực hiện qua các bước đơn giản sau:

 1. Truy cập trang web Jobsnew tại địa chỉ https://jobsnew.vn/

 2. Nhấp vào mục "Việc làm" ở thanh menu trên cùng.

 3. Nhập từ khóa "quản lý dự án" vào ô tìm kiếm

 4. Click vào "Tìm kiếm".

Bạn sẽ thấy danh sách các vị trí tuyển dụng quản lý dự án hoặc công việc liên quan đến lĩnh vực này xuất hiện. Ngoài ra, bạn có thể lọc danh sách công việc theo các yếu tố: vị trí, địa điểm, ngành nghề,... Sau khi xem xét chi tiết việc làm hoặc thông tin công ty và thấy phù hợp, ứng viên có thể tạo CV rồi gửi hồ sơ ứng tuyển ngay lập tức.

5. Kết luận 

Học vấn là yếu tố quan trọng giúp bạn nâng cao cơ hội được các doanh nghiệp tuyển dụng quản lý dự án chú ý đến. Tuy nhiên đây không phải điều kiện quy nhất quyết định sự thành công. Tôi nghĩ bạn cần học tập, trau dồi và kết hợp thêm nhiều kỹ năng, kinh nghiệm thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu, mong muốn của nhà tuyển dụng. Hy vọng qua bài viết, Jobsnew đã giúp những bạn có đam mê với lĩnh vực quản lý dự án có thêm nhiều thông tin bổ ích. Chúc các bạn sớm tìm được công việc và chinh phục những mục tiêu của bản thân. ...Xem thêm