Tạo CV từ danh sách mẫu CV của Jobsnew

Các mẫu CV được thiết kế theo chuẩn, theo các ngành nghề

Dùng mẫu này

1. Mẫu CV văn bản

Dùng mẫu này

2. Mẫu CV đam mê

Dùng mẫu này

3. Mẫu CV dòng thời gian

Dùng mẫu này

4. Mẫu CV đa nhiệm

Dùng mẫu này

5. Mẫu CV sáng tạo

Dùng mẫu này

6. Mẫu CV nhiệt huyết

Dùng mẫu này

7. Mẫu CV Hiện đại

Dùng mẫu này

8. Mẫu CV thanh lịch

Dùng mẫu này

9. Mẫu CV năng động

Dùng mẫu này

10. Mẫu CV ưu việt

Dùng mẫu này

11. Mẫu CV ấn tượng

Dùng mẫu này

12. Mẫu CV Basic

Dùng mẫu này

13. Mẫu CV chuyên nghiệp

Dùng mẫu này

14. Mẫu CV đơn giản

Dùng mẫu này

15. Mẫu CV Tiên Tiến

Dùng mẫu này

16. Mẫu CV trẻ trung

Dùng mẫu này

17. Mẫu CV Độc Đáo

Dùng mẫu này

18. Mẫu CV Xuất Sắc

Dùng mẫu này

19. Mẫu CV Đa Tài

Dùng mẫu này

20. Mẫu CV Kinh Nghiệm

Dùng mẫu này

21. Mẫu CV sáng tạo

Dùng mẫu này

22. Mẫu CV Tiêu Chuẩn

Dùng mẫu này

23. Mẫu CV nổi bật

Dùng mẫu này

24. Mẫu CV tối giản

Dùng mẫu này

25. Mẫu CV tự tin

Dùng mẫu này

26. Mẫu CV tinh tế

Dùng mẫu này

27. Mẫu CV đa dạng

Dùng mẫu này

28. Mẫu CV đẳng cấp

Dùng mẫu này

29. Mẫu CV thành tựu

Dùng mẫu này

30. Mẫu CV sinh viên