VIỆC LÀM BÁO CHÍ - TRUYỀN HÌNH TẠI HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT