25/04/2024 4:16 PM

So Sánh Các Loại Hợp Đồng Lao Động Phổ Biến Tại Hải Phòng

Bài viết này sẽ so sánh chi tiết các loại HĐLĐ phổ biến tại Hải Phòng, giúp bạn lựa chọn loại hợp đồng phù hợp nhất với nhu cầu và hoàn cảnh của mình.

Image
So sánh các loại hợp đồng lao động phổ biến tại Hải Phòng

Hải Phòng không chỉ là một trung tâm công nghiệp sầm uất mà còn là nơi có nhiều cơ hội việc làm đa dạng cho người lao động. Việc hiểu biết các loại hợp đồng lao động phổ biến tại đây sẽ giúp người lao động có được sự chuẩn bị tốt nhất khi tham gia vào thị trường lao động. Bài viết này Jobsnew sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan và so sánh chi tiết giữa các loại hợp đồng lao động tại Hải Phòng, từ hợp đồng không thời hạn đến hợp đồng thời vụ.

Hợp đồng không thời hạn

Hợp đồng lao động không thời hạn là loại hợp đồng lao động được giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động, không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Loại hợp đồng này mang đến sự an toàn, ổn định cho người lao động và tạo điều kiện cho họ phát triển lâu dài trong công của hợp đồng.

HĐLĐ KTH là một loại hợp đồng lao động mang đến nhiều quyền lợi và sự an toàn cho người lao động. Do đó, người lao động nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng và đảm bảo nắm rõ các quyền lợi của bản thân.

Đặc điểm của hợp đồng không thời hạn

 • Hình thức: Có thể giao kết bằng văn bản hoặc miệng.
 • Điều kiện:
  • Người lao động có đủ năng lực pháp lý để thực hiện hành vi dân sự.
  • Người lao động đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của công việc.
  • Người sử dụng lao động có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Nội dung: HĐLĐ KTH phải bao gồm những nội dung cơ bản theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, bao gồm:
  • Họ và tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và người lao động.
  • Loại hợp đồng, thời hạn hợp đồng.
  • Công việc và vị trí công việc của người lao động.
  • Mức lương, chế độ phụ cấp, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
  • Thời gian làm việc, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ.
  • Trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động.
  • Điều kiện chấm dứt hợp đồng.
  • Các thỏa thuận khác (nếu có).

Quyền lợi của người lao động khi ký HĐLĐ KTH:

 • Được hưởng mức lương, chế độ phụ cấp, tiền thưởng ổn định: Người lao động được hưởng mức lương cơ bản theo quy định của pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng. Ngoài ra, họ còn được hưởng các chế độ phụ cấp, tiền thưởng theo quy định của công ty và pháp luật.
 • Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ: Người lao động được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của công ty.
 • Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn: Người lao động được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn theo quy định của công ty và pháp luật.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của công ty.

Lưu ý:

 • Người lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn nếu có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật.
 • Người sử dụng lao động chỉ được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng xác định thời hạn

Image
Điều khoản hợp đồng là gì?

Hợp đồng lao động xác định thời hạn (HĐLĐ XĐTH) là loại hợp đồng lao động được giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động, xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Loại hợp đồng này thường được áp dụng trong các trường hợp công việc mang tính chất tạm thời, theo mùa vụ hoặc do nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặc điểm của hợp đồng xác định thời hạn

Hợp đồng xác định thời hạn là loại hợp đồng lao động mà ở đó có thời hạn kết thúc rõ ràng, thường không quá 36 tháng. Loại hợp đồng này phù hợp với các dự án có thời gian hoàn thành xác định hoặc mùa vụ kinh doanh nhất định.

 • Thời hạn: HĐLĐ XĐTH có thời hạn tối đa không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.
 • Hình thức: Có thể giao kết bằng văn bản hoặc miệng.
 • Điều kiện:
  • Người lao động có đủ năng lực pháp lý để thực hiện hành vi dân sự.
  • Người lao động đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của công việc.
  • Người sử dụng lao động có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Nội dung: HĐLĐ XĐTH phải bao gồm những nội dung cơ bản theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, bao gồm:
  • Họ và tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và người lao động.
  • Loại hợp đồng, thời hạn hợp đồng.
  • Công việc và vị trí công việc của người lao động.
  • Mức lương, chế độ phụ cấp, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
  • Thời gian làm việc, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ.
  • Trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động.
  • Điều kiện chấm dứt hợp đồng.
  • Các thỏa thuận khác (nếu có).

Quyền lợi và nghĩa vụ của HĐ XĐTH

Người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn vẫn được hưởng các quyền lợi cơ bản về bảo hiểm và nghỉ phép nhưng thường sẽ không được đảm bảo công việc sau khi hợp đồng kết thúc trừ khi được gia hạn.

 • Được hưởng mức lương, chế độ phụ cấp, tiền thưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng: Người lao động được hưởng mức lương cơ bản theo quy định của pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng. Ngoài ra, họ còn được hưởng các chế độ phụ cấp, tiền thưởng theo quy định của công ty và pháp luật.
 • Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ: Người lao động được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của công ty.
 • Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn: Người lao động được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn theo quy định của công ty và pháp luật.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của công ty.

Lưu ý:

 • HĐLĐ XĐTH chỉ được giao kết một lần, không được gia hạn.
 • Người lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn nếu có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật.
 • Người sử dụng lao động chỉ được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng thời vụ

Hợp đồng lao động thời vụ (HĐLĐ TV) là loại hợp đồng lao động được giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh theo mùa vụ, theo dự án hoặc công việc có tính chất tạm thời của doanh nghiệp. HĐLĐ TV có thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Đặc điểm của hợp đồng thời vụ

 • Thời hạn: HĐLĐ TV có thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.
 • Hình thức: Có thể giao kết bằng văn bản hoặc miệng.
 • Điều kiện:
  • Người lao động có đủ năng lực pháp lý để thực hiện hành vi dân sự.
  • Người lao động đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của công việc.
  • Người sử dụng lao động có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Nội dung: HĐLĐ TV phải bao gồm những nội dung cơ bản theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, bao gồm:
  • Họ và tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và người lao động.
  • Loại hợp đồng, thời hạn hợp đồng.
  • Công việc và vị trí công việc của người lao động.
  • Mức lương, chế độ phụ cấp, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
  • Thời gian làm việc, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ.
  • Trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động.
  • Điều kiện chấm dứt hợp đồng.
  • Các thỏa thuận khác (nếu có).

Quyền lợi và nghĩa vụ

 • Được hưởng mức lương, chế độ phụ cấp, tiền thưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng: Người lao động được hưởng mức lương cơ bản theo quy định của pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng. Ngoài ra, họ còn được hưởng các chế độ phụ cấp, tiền thưởng theo quy định của công ty và pháp luật.
 • Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
 • Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ: Người lao động được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của công ty.
 • Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn: Người lao động được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn theo quy định của công ty và pháp luật.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của công ty.

Lưu ý:

 • HĐLĐ TV có thể được gia hạn một lần nhưng không quá 6 tháng.
 • Người lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn nếu có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật.
 • Người sử dụng lao động chỉ được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật.

So sánh các loại hợp đồng

Ưu và nhược điểm

 • Hợp đồng không thời hạn: Đảm bảo sự ổn định lâu dài nhưng ít linh hoạt trong việc thay đổi nghề nghiệp hoặc công việc.
 • Hợp đồng xác định thời hạn: Có thời hạn rõ ràng, phù hợp với các dự án cụ thể, tuy nhiên không đảm bảo sự ổn định sau khi hợp đồng kết thúc.
 • Hợp đồng thời vụ: Linh hoạt cao và phù hợp với những người tìm kiếm cơ hội ngắn hạn, nhưng lại thiếu sự ổn định và đầy đủ các phúc lợi so với các loại hợp đồng khác.
Tiêu chíHợp đồng không thời hạnHợp đồng xác định thời hạnHợp đồng thời vụ
Thời hạnKhông xác định thời hạnTối đa 36 thángTối đa 12 tháng
Hình thứcVăn bản hoặc miệngVăn bảnVăn bản hoặc miệng
Điều kiệnNgười lao động có đủ năng lực pháp lý, đáp ứng yêu cầu công việc, người sử dụng lao động đủ điều kiệnNgười lao động có đủ năng lực pháp lý, đáp ứng yêu cầu công việc, người sử dụng lao động đủ điều kiệnNgười lao động có đủ năng lực pháp lý, đáp ứng yêu cầu công việc, người sử dụng lao động đủ điều kiện
Nội dungTheo quy định của Bộ luật Lao động 2019Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019
Quyền lợi người lao độngMức lương, chế độ phụ cấp, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép, nghỉ lễ, đào tạo, bồi dưỡng,...Mức lương, chế độ phụ cấp, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép, nghỉ lễ, đào tạo, bồi dưỡng,...Mức lương, chế độ phụ cấp, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép, nghỉ lễ, đào tạo, bồi dưỡng,...
Lưu ýKhông được gia hạnChỉ được giao kết một lần, không được gia hạnCó thể gia hạn một lần nhưng không quá 6 tháng
Ưu điểmAn toàn, ổn định, có cơ hội phát triển lâu dàiPhù hợp với công việc theo dự án, mùa vụPhù hợp với công việc ngắn hạn, tạm thời
Nhược điểmKhó chấm dứt hợp đồngThời gian ngắn, không ổn địnhThời gian ngắn, không được hưởng đầy đủ quyền lợi

FAQ về các loại hợp đồng lao động tại Hải Phòng

1. Hợp đồng lao động không thời hạn là gì?

Hợp đồng lao động không thời hạn là loại hợp đồng lao động được giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động, không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Loại hợp đồng này mang đến sự an toàn, ổn định cho người lao động và tạo điều kiện cho họ phát triển lâu dài trong công việc.

2. Đặc điểm của hợp đồng lao động không thời hạn?

 • Hình thức: Có thể giao kết bằng văn bản hoặc miệng.
 • Điều kiện:
  • Người lao động có đủ năng lực pháp lý để thực hiện hành vi dân sự.
  • Người lao động đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của công việc.
  • Người sử dụng lao động có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Nội dung: HĐLĐ KTH phải bao gồm những nội dung cơ bản theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.
 • Quyền lợi: Được hưởng mức lương, chế độ phụ cấp, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép, nghỉ lễ, đào tạo, bồi dưỡng,...
 • Lưu ý: Không được gia hạn.

3. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là gì?

Hợp đồng lao động xác định thời hạn (HĐLĐ XĐTH) là loại hợp đồng lao động được giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động, xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Loại hợp đồng này thường được áp dụng trong các trường hợp công việc mang tính chất tạm thời, theo mùa vụ hoặc do nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Đặc điểm của hợp đồng lao động xác định thời hạn?

 • Thời hạn: Tối đa 36 tháng.
 • Hình thức: Có thể giao kết bằng văn bản hoặc miệng.
 • Điều kiện: Tương tự như hợp đồng lao động không thời hạn.
 • Nội dung: HĐLĐ XĐTH phải bao gồm những nội dung cơ bản theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.
 • Quyền lợi: Được hưởng mức lương, chế độ phụ cấp, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép, nghỉ lễ, đào tạo, bồi dưỡng,...
 • Lưu ý: Chỉ được giao kết một lần, không được gia hạn.

5. Hợp đồng lao động thời vụ là gì?

Hợp đồng lao động thời vụ (HĐLĐ TV) là loại hợp đồng lao động được giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh theo mùa vụ, theo dự án hoặc công việc có tính chất tạm thời của doanh nghiệp. HĐLĐ TV có thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

6. Đặc điểm của hợp đồng lao động thời vụ?

 • Thời hạn: Tối đa 12 tháng.
 • Hình thức: Có thể giao kết bằng văn bản hoặc miệng.
 • Điều kiện: Tương tự như hợp đồng lao động không thời hạn.
 • Nội dung: HĐLĐ TV phải bao gồm những nội dung cơ bản theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.
 • Quyền lợi: Được hưởng mức lương, chế độ phụ cấp, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép, nghỉ lễ, đào tạo, bồi dưỡng,...
 • Lưu ý: Có thể gia hạn một lần nhưng không quá 6 tháng.

7. Nên chọn loại hợp đồng lao động nào tại Hải Phòng?

Việc lựa chọn loại hợp đồng phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu và mong muốn của người lao động và người sử dụng lao động tại Hải Phòng.

 • Hợp đồng lao động không thời hạn: Phù hợp với những người mong muốn sự ổn định, lâu dài trong công việc.
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Phù hợp với những công việc theo dự án, mùa vụ.
 • Hợp đồng lao động thời vụ: Phù hợp với những công việc ngắn hạn, tạm thời.

8. Những lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động tại Hải Phòng?

Người lao động cần lưu ý một số điều sau khi ký hợp đồng lao động tại Hải Phòng:

 • Đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng trước khi ký.
 • Yêu cầu người sử dụng lao động giải thích những điều khoản mà bạn không hiểu.
 • Giữ một bản sao hợp đồng để tham khảo.
 • Báo cáo với cơ quan chức năng nếu bị vi phạm quyền lợi trong quá trình làm việc.

9. Các nguồn hỗ trợ pháp lý lao động tại Hải Phòng?

Người lao động tại Hải Phòng có thể được hỗ trợ pháp lý lao động thông qua các hình thức sau:

 • Liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng.
 • Liên hệ Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.
 • Tìm kiếm sự hỗ trợ từ các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ tại địa phương.
 • Tra cứu thông tin trên các trang web pháp lý hoặc tham vấn luật sư trực tiếp.

Kết luận

Việc lựa chọn loại hợp đồng phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động tại Hải Phòng. Người lao động nên cân nhắc kỹ lưỡng giữa sự ổn định và linh hoạt để tìm ra loại hợp đồng phù hợp nhất với mục tiêu nghề nghiệp và nhu cầu cá nhân của mình. Hiểu rõ về các loại hợp đồng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt nhất trong việc định hình sự nghiệp của mình tại thành phố cảng này.

Jobsnew.vn