25/04/2024 4:24 PM

Các Chính Sách Hỗ Trợ Việc Làm Cho Người Khuyết Tật Tại Hải Phòng

Với các chính sách hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật tại Hải Phòng, họ có thể hoàn toàn có thể tìm được việc làm phù hợp và hòa nhập cộng đồng. Hãy chủ động tìm kiếm thông tin và tận dụng các cơ hội hỗ trợ để nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân.

Image
Các Chính Sách Hỗ Trợ Việc Làm Cho Người Khuyết Tật Tại Hải Phòng

Người khuyết tật là một bộ phận quan trọng trong xã hội, tuy nhiên họ thường gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường lao động. Nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật có cơ hội hòa nhập cộng đồng và phát triển kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật. Bài viết này Jobsnew sẽ giới thiệu các chính sách hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật tại Hải Phòng, giúp người khuyết tật có thêm thông tin để tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp.

1. Các chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề

 • Hỗ trợ học phí: Người khuyết tật được miễn, giảm học phí theo quy định của Chính phủ đối với các chương trình đào tạo nghề phù hợp với khả năng lao động của người khuyết tật.
 • Hỗ trợ kinh phí học tập, sinh hoạt: Người khuyết tật được hỗ trợ kinh phí học tập, sinh hoạt trong thời gian học nghề theo quy định của Chính phủ.
 • Hỗ trợ dụng cụ học tập: Người khuyết tật được hỗ trợ dụng cụ học tập phù hợp với nhu cầu học tập của bản thân.

2. Các chính sách hỗ trợ về giới thiệu việc làm

Image
Các chính sách hỗ trợ về giới thiệu việc làm

 • Dịch vụ giới thiệu việc làm: Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức dịch vụ giới thiệu việc làm cho người khuyết tật, giúp họ tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng lao động.
 • Hỗ trợ thông tin thị trường lao động: Trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp thông tin thị trường lao động cho người khuyết tật, giúp họ cập nhật nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ tổ chức hội chợ việc làm: Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức hội chợ việc làm dành cho người khuyết tật, giúp họ gặp gỡ trực tiếp với các nhà tuyển dụng.

3. Các chính sách hỗ trợ về vay vốn

Image
Các chính sách hỗ trợ về vay vốn

 • Hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp: Người khuyết tật được hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp theo quy định của Chính phủ.
 • Hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm: Người khuyết tật được hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm cho bản thân hoặc cho người khác theo quy định của Chính phủ.
 • Hỗ trợ lãi suất vay vốn: Người khuyết tật được hỗ trợ lãi suất vay vốn theo quy định của Chính phủ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs) về chính sách hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật tại Hải Phòng

1. Người khuyết tật được hỗ trợ gì về học phí khi tham gia đào tạo nghề?

Người khuyết tật được miễn hoặc giảm học phí theo quy định của Chính phủ đối với các chương trình đào tạo nghề phù hợp với khả năng lao động của họ.

2. Ngoài hỗ trợ học phí, người khuyết tật còn được hỗ trợ gì khi tham gia đào tạo nghề?

Ngoài hỗ trợ học phí, người khuyết tật còn được hỗ trợ kinh phí học tập, sinh hoạt và dụng cụ học tập phù hợp với nhu cầu học tập của bản thân trong thời gian học nghề.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp những dịch vụ gì cho người khuyết tật trong việc tìm kiếm việc làm?

Trung tâm dịch vụ việc làm cung cấp các dịch vụ sau cho người khuyết tật trong việc tìm kiếm việc làm:

 • Dịch vụ giới thiệu việc làm: Giúp người khuyết tật tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng lao động.
 • Hỗ trợ thông tin thị trường lao động: Cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp cho người khuyết tật.
 • Tổ chức hội chợ việc làm: Tạo cơ hội cho người khuyết tật gặp gỡ trực tiếp với các nhà tuyển dụng.

4. Người khuyết tật được hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp như thế nào?

Người khuyết tật được hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp theo quy định của Chính phủ với các ưu đãi về lãi suất vay vốn và thủ tục vay vốn đơn giản hơn so với người bình thường.

5. Doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật được hưởng những ưu đãi gì về thuế?

Doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật được hưởng ưu đãi giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.

6. Ngoài hỗ trợ tiền lương, người khuyết tật còn được hỗ trợ gì khi làm việc tại doanh nghiệp?

Ngoài hỗ trợ tiền lương, người khuyết tật còn được hỗ trợ về cơ sở vật chất làm việc phù hợp với nhu cầu đặc biệt của họ.

7. Ai là người chịu trách nhiệm giải thích và hướng dẫn người khuyết tật về các chính sách hỗ trợ việc làm?

Các cơ quan chức năng có thẩm quyền như Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm,... có trách nhiệm giải thích và hướng dẫn người khuyết tật về các chính sách hỗ trợ việc làm.

8. Người khuyết tật cần làm gì để được hưởng các chính sách hỗ trợ việc làm?

Để được hưởng các chính sách hỗ trợ việc làm, người khuyết tật cần liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

9. Làm thế nào để doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguồn lao động là người khuyết tật?

Doanh nghiệp có thể tìm kiếm nguồn lao động là người khuyết tật thông qua các kênh sau:

 • Liên hệ với Trung tâm dịch vụ việc làm: Trung tâm dịch vụ việc làm có thông tin về hồ sơ xin việc của người khuyết tật đang tìm kiếm việc làm.
 • Đăng tin tuyển dụng trên các trang web dành cho người khuyết tật: Có nhiều trang web dành riêng cho việc giới thiệu việc làm cho người khuyết tật.
 • Tham gia các hội chợ việc làm dành cho người khuyết tật: Đây là cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp với người khuyết tật đang tìm kiếm việc làm.

10. Sử dụng lao động là người khuyết tật mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Sử dụng lao động là người khuyết tật mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Giảm chi phí tuyển dụng: Doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi về thuế và hỗ trợ tiền lương khi sử dụng lao động là người khuyết tật.
 • Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp: Sử dụng lao động là người khuyết tật thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và giúp nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp trong cộng đồng.
 • Tạo môi trường làm việc đa dạng: Sử dụng lao động là người khuyết tật tạo ra môi trường làm việc đa dạng và sáng tạo hơn.

Kết luận

Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật có cơ hội hòa nhập cộng đồng và phát triển kinh tế. Để được hưởng các chính sách hỗ trợ, người khuyết tật cần liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể.

Jobsnew.vn